Doradztwo

Nasza Firma prowadzi szeroko pojęte doradztwo w zakresie:

– pierwszej pomocy (procedury zakładowe, sporządzanie opinii na temat wypadków),

– ratownictwa medycznego (tworzenie procedur w jednostkach ochrony zdrowia, opinie),

– zarządzania kryzysowego ( pomoc w przygotowaniu oraz doradztwo w zakresie planu zarządzania kryzysowego, procedur bezpieczeństwa, systemy przedakredytacyjne).

Zarządzanie placówką ochrony zdrowia jest odpowiedzialnym zadaniem każdego podmiotu, który świadczy kompleksowe usługi medyczne na danym rejonie województwa, powiaty, czy gminy.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich placówek medycznych, które na co dzień zajmują się ratowaniem życia pacjentów, w szczególności szpitali, przychodni, ośrodków rehabilitacyjnych o różnych profilach specjalistycznych działalności.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników zarówno w udzielaniu pomocy, prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego jak i w tworzeniu planów zarządzania kryzysowego – stworzyliśmy kompleksową ofertę poświęconą w całości zwiększeniu bezpieczeństwa każdego zakładu pracy, dbając nie tylko o pacjentów ale również i o personel w nich pracujący. Ponieważ chcemy aby nasza oferta była kompleksowa – proponujemy Państwu również przeprowadzenie audytów oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, pomocy zaawansowanej oraz procedur zarządzania kryzysowego, dzięki temu jesteśmy w stanie od razu naprawić błędy.

Dążymy do doskonałości w wykonywaniu naszych usług, dlatego zawsze jesteśmy otwarci na sugestie związane z polepszaniem naszych produktów, dzięki temu możemy z pewnością zagwarantować najwyższy poziom nie tylko merytoryczny ale i organizacyjny.

Ponieważ cenimy sobie poczucie bezpieczeństwa, nasza propozycja zawiera nie tylko przygotowanie placówki medycznej do akredytacji „jakości” ale również proponujemy rozwiązania w postaci zwiększania i poprawy bezpieczeństwa pracy każdego ośrodka z którym mamy przyjemność współpracować.

Wyznajemy zasadę: „ każdego dnia myśl o tym co może spotkać Cię jutro…”

Proponowany przez nas zakres działalności:

I. Pomoc oraz konsultacje w przygotowaniu planu zarządzania kryzysowego w placówce medycznej.

Nasza działalność w zakresie zarządzania kryzysowego jest wieloetapowa i obejmuje m.in. :

– spotkanie z kierownictwem placówki w celu ustalenia planu działań,

– przeprowadzenie wstępnych audytów związanych z procedurami zarządzania kryzysowego,

– wizje lokalne budynku oraz terenów przyległych do danej placówki medycznej,

– wyróżnienie zagrożeń w danym zakładzie pracy,

– określenie priorytetów prac związanych z wprowadzeniem planu zarządzania kryzysowego,

– stworzenie planu zarządzania kryzysowego,

– dostosowanie planu zarządzania kryzysowego do planów wojewódzkich, powiatowych i gminnych – w tym WHO,

– wdrożenie planu zarządzania kryzysowego w placówce,

– przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu procedur zarządzania kryzysowego,

– audyt ostateczny po wprowadzeniu „ w życie” procedur.

Plan zarządzania kryzysowego dostosowany jest zawsze indywidualnie do innych procedur aktualnych na terenie danej placówki, zgodnie z listą kontrolną WHO oraz aktualnym prawem. Prace związane z tworzeniem planu zarządzania podzielone są na kilka etapów, nazywanych przez nas „wielką siódemką”.

1 etap – rozpoznanie zagrożeń, wizje lokalne, rozmowy z kierownictwem, ustalenie priorytetów działań,

2 etap – przygotowanie dokumentacji – plany zagospodarowania, lokalne uwarunkowania terenu i występujących zagrożeń, systemy zarządzania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

3 etap – rozpoczęcie pisania planu zarządzania,

4 etap – konsultacje w zakresie pisania planu zarządzania kryzysowego,

5 etap – zakończenie tworzenia planu zarządzania kryzysowego,

6 etap – przedstawienie oraz analiza planu kierownictwu zakładu,

7 etap – wdrożenia planu zarządzania kryzysowego

II. Pomoc oraz konsultacje w przygotowaniu procedur oraz algorytmów postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia.

Pomagamy szpitalom w opracowaniu nowych standardów postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia, związanymi m.in. z logistyką akcji resuscytacyjnej, zarządzaniem personelem medycznym i administracyjnym. Wszystkie procedury tworzymy w oparciu o najnowsze wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ERC 2010.

III. Przeprowadzenie szkoleń wdrażających procedury zarządzania kryzysowego oraz procedury medyczne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO KONTAKTU Z NAMI W CELU STWORZENIA WEWNĄTRZSZPITALNEGO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, może skontaktować się z nami – na pewno otrzymasz odpowiedź.

Zapraszamy !

 

[contact-form-7 id=”53″ title=”Formularz 1″]

Comments are closed