Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Czas trwania szkolenia to 6 godziny zegarowych.

CENA SZKOLENIA: W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI OSÓB

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zagadnień pierwszej pomocy, podstawy prawne.

 2. Łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia.

 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych wraz z użyciem AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego.,

 4. Postępowanie w przypadku:

  • omdleń,

  • zawału mięśnia sercowego,

  • zadławienia,

  • udaru mózgu,

  • krwotoku z nosa,

  • padaczki oraz drgawek,

  • porażenia prądem,

  • urazach,

  • krwotokach,

  • amputacjach.
 5. Pozycja boczna bezpieczna (ustalona).

Szkolenie składa się z dwóch części i prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów – ratowników medycznych. Pierwsza część szkolenia to prezentacja multimedialna, filmy, dyskusje. Podczas tej części słuchacze wprowadzani są do teoretycznych zagadnień pierwszej pomocy. Następnie uczestnicy szkolenia dzieleni są na grupy i rozpoczyna się praktyczna część zajęć, czyli ćwiczenia przy użyciu specjalistycznego sprzętu: manekinów, środków opatrunkowych. W trakcie ćwiczeń uczestnicy szkolenia uczą się udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w stanach nagłych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia zespołów Ratownictwa Medycznego.

Comments are closed