Elektrokardiografia w ratownictwie medycznym – Advanced ECG

ecg1

POZIOM ZAAWANSOWANY – ADVANCED  ECG

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników ochrony zdrowia, ratowników medycznych, którzy chcą zwiększyć swą wiedzę na temat elektrokardiografii stosowanej w ratownictwie medycznym. Celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy na temat EKG, sztuki szybkiej interpretacji oraz podejmowania decyzji w celu podjęcia działań ratowniczych na podstawie interpretacji zapisów krzywej.

Kurs trwa 16 godzin zegarowych (dwa dni po 8 godzin)  i prowadzony jest w sposób interaktywny, za udział w szkoleniu przyznawane jest 16 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych. Szkolenie oparte jest na metodzie kojarzenia informacji oraz licznych ćwiczeniach, które powodują utrwalenie przedstawianych zagadnień. Weryfikacja sposobów i efektu nauczania odbywa się podczas całego szkolenia i prowadzą ja instruktorzy. Ewaluacja procesu opanowania wiedzy oceniana jest podczas realizacji czterech modułów ćwiczeniowych oraz poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu. Szkolenie realizowane jest podczas dwóch dni szkoleniowych – w drugim dniu słuchacze otrzymują od instruktorów około 50 zapisów EKG z różnymi zaburzeniami, następuje wówczas szczegółowa ocena oraz analiza występujących patologii.

 

Program szkolenia

I DZIEŃ

Moduł I – Wprowadzenie do tematyki EKG:

 1. Historia EKG.

 2. Anatomia i fizjologia układu krążenia – budowa klatki piersiowej, budowa serca, układ bodąco – przewodzący, potencjał czynnościowy kardiomiocytów.

 3. Technika wykonania EKG.

 4. Rodzaje aparatów EKG.

Moduł II – Anatomia i fizjologia EKG:

 1. Linia izoelektryczna.

 2. Oś elektryczna.

 3. Odprowadzenia, trójkąt Einthovena, modyfikacje Goldbergera i Wilsona.

 4. Załamki, odcinki, odstępy oraz ich morfologia w poszczególnych odprowadzeniach.

 5. Prawidłowy zapis EKG.

 6. Technika szybkiej interpretacji EKG w medycynie ratunkowej.

Moduł III – Analiza oraz interpretacja zaburzeń rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa:

 1. Rodzaje zaburzeń rytmu serca w EKG.

 2. Obraz zaburzeń rytmu serca w EKG.

 3. Bloki SA, AV I, II typ 1, II typ 2 i III stopnia.

 4. Blok LBBB, RBBB.

 5. Zespoły preekscytacji WPW, LGL.

 6. Zespół MAS, zespół LQTS, zespół Brugadów.

Moduł IV – Analiza oraz interpretacja EKG W Ostrych Zespołach Wieńcowych (OZW):

 1. Cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

 2. NSTEMI.

 3. STEMI.

 4. Leczenie NSTEMI/ STEMI na podstawie zapisu EKG.

Moduł V – Analiza oraz interpretacja innych zmian w EKG:

 1. Zaburzenia wodno – elektrolitowe.

 2. Zatrucia.

 3. Hipotermia.

 4. Wady serca.

 5. Zapalenie mięśnia sercowego.

 6. Niewydolność serca.

 7. Wady zastawek.

 8. Rytm sztucznego rozrusznika.

 9. Cechy efektu leczenia glikozydami naparstnicy.

II DZIEŃ

Moduł I – ćwiczenia w grupach:

 1. Zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami przewodnictwa.

 2. Ostre zespoły wieńcowe, niewydolność serca.

 3. Zaburzenia elektrolitowe.

 4. Inne zaburzenia m. in. hipotermia, zatrucia, astma, anomalia wynikające z urazów klatki piersiowej.

Czas trwania 16 godzin zegarowych
Egzamin NIE
Wykładowcy wieloletni instruktorzy ratownictwa medycznego, instruktorzy certyfikowani przez ERC i AHA, członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Comments are closed