Ostre zatrucia w ratownictwie medycznym

 

Toksykologia – nauka interdyscyplinarna wyodrębniona z biologii, chemii, medycyny, medycyny weterynaryjnej, farmakologii i innych dziedzin. Dzieli się ją umownie na toksykologię teoretyczną i toksykologię stosowaną.
Nazwa „toksykologia” wywodzi się od greckiego słowa τόξον (toxon) – „łuk”  oraz toxicos – substancja, którą zatruwano strzały. Wiedza dotycząca toksykologii wykorzystywana jest w dzisiejszych czasach przez ratowników medycznych i lekarzy, ze względu na duży postęp w rozwoju cywilizacji, mamy co raz to większy kontakt z substancjami niebezpiecznymi.

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu toksykologii, znajomości i możliwości rozpoznawania popularnych toksydromów oraz możliwości reagowania w sytuacji kontaktu z substancją niebezpieczną.

 

Program szkolenia  WYKŁAD

 1. Podstawowe pojęcia z dziedziny toksykologii.
 2. Podział zatruć oraz krótki rys historyczny.
 3. Epidemiologia.
 4. Wywiad i ogólne objawy kliniczne towarzyszące zatruciom.
 5. Dekontaminacja przewodu pokarmowego.
 6. Toksydromy:
 1. sympatykomimetyczne,
 2. cholinergiczne,
 3. cholonolityczne
 4. narkotyczne
 1. Wybrane zatrucia:
 1. lekami
 2. alkoholem etylowym i metylowym
 3. substancjami psychoaktywnymi
 4. substancjami chemicznymi
 5. środkami do nawozu roślin
 6. substancjami pochodzenia biologicznego.

 

ĆWICZENIA

 1. Badanie pacjenta zatrutego.
 2. Scenariusze zdarzeń.
Czas trwania 8 godzin zegarowych
Egzamin NIE
Wykładowcy wieloletni instruktorzy ratownictwa medycznego, instruktorzy certyfikowani przez ERC i AHA
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Comments are closed