Zarządzania w wypadkach masowych i katastrofach

Szkolenie „Zarządzane w wypadkach masowych i katastrofach” przeznaczone jest ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek,  chcących zwiększyć swą wiedzę na temat wypadków masowych i katastrof. Współdziałanie wszystkich służb zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego oraz jednostek wspomagających system PRM jest kluczem do szybkiego zabezpieczenia osób poszkodowanych w jak najkrótszym czasie.

Program szkolenia MODUŁ I Wykład
1. Podstawowe definicje – zarządzanie, systemy reagowania kryzysowego, rola zespołów PRM w zarządzaniu kryzysowym, katastrofa.
2. Rozporządzenie w sprawie organizacji imprez masowych 2012 rok.
3. Triage – rodzaje segregacji poszkodowanych.
4. Techniki segregacji poszkodowanych.
5. Postępowanie z pacjentem urazowym – badanie urazowe ITLS/PHTLS.
6. Zagrożenia chemiczne, dekontaminacja.
7. Psychologiczne aspekty udzielania pomocy w zdarzeniach masowych – psychologia stresu.

MODUŁ II Warsztaty
1. Cztery scenariusze na kartach segregacyjnych. Rotacja grup.
2. Pozoracje wypadku masowego przy użyciu technik symulacyjnych.
Podsumowanie seminarium z zakoñczeniem i rozdaniem certyfikatów.

Czas trwania 8 godzin zegarowych
Egzamin NIE
Wykładowcy wieloletni instruktorzy ratownictwa medycznego, instruktorzy certyfikowani przez ERC i AHA, instruktorzy TCC
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Comments are closed