ZABURZENIA RYTMU PRACY SERCA W PRAKTYCE RATOWNIKA MEDYCZNEGO

Szkolenie przeznaczone jest dla ratowników medycznych i pielęgniarek systemowych. Podstawowym celem szkolenia jest zaznajomienie słuchaczy z podstawami rozpoznawania oraz postępowania z stanach zagrożenia życia pochodzenia kardiologicznego, związanych z zaburzeniami rytmu pracy serca i zaburzeniami przewodnictwa impulsów elektrycznych. W trakcie szkolenia wykorzystujemy interaktywne materiały dydaktyczne.

 

Program szkolenia

Podstawy elektrofizjologii serca

Anatomia i fizjologia serca

Układ bodźco-twórczo-przewodzący

Podstawy interpretacji EKG związane z zaburzeniami rytmu serca i zaburzeniami przewodnictwa

Rodzaje zaburzeń rytmu pracy serca

Rodzaje zaburzeń przewodnictwa elektrycznego w sercu

Postępowanie w zaburzeniach rytmu pracy serca i zaburzeniach przewodnictwa

Analiza wybranych przypadków

Ćwiczenia z zakresu rozpoznawania zaburzeń rytmu pracy serca i zaburzeń przewodnictwa impulsu elektrycznego

Czas trwania/pkt. edukacyjnych

8 godzin zegarowych, 8 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych

Egzamin

NIE

Wykładowcy

wieloletni instruktorzy ratownictwa medycznego, instruktorzy certyfikowani przez ERC i AHA

Terminy

do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych

Miejsce

cała Polska

 Zaburzenia rytmu pracy serca nowy

Comments are closed