Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – KPP

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań w zakresie ratownictwa podczas akcji ratowniczych, mających na celu ochronę lub zabezpieczenie ludzkiego zdrowia i życia.

kpp3

Nasza Firma uzyskała zgodę Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  na organizację oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

decyzja numer : NZ10.6312.2.5.2013 z dnia 27.11.2013 roku

CENA SZKOLENIA:  650,00 – 850,00 zł za osobę uczestniczącą w szkoleniu.

 

Opis szkolenia.

Kurs trwa 68 godzin, z czego 26 godzin to zajęcia teoretyczne, natomiast 42 godzin to ćwiczenia symulowane. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Proponowane przez nas szkolenie jest prowadzone w formie seminaryjnej, warsztatowej z interaktywnym udziałem uczestników. Jest to okazja do poszerzenia wiedzy z danego zakresu oraz ugruntowania nabytych w toku szkolenia informacji.

Grupa docelowa.

Szkolenie jest przeznaczone głównie dla ratowników współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Systemu KSRG m.in. ratownicy PSP, OSP, GOPR, TOPR, WOPR, jednostki poszukiwawczo- ratownicze i inne.
Program Plan nauczania jest zgodny z ramowym programem kursu określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408).

 

Program szkolenia:

Lp. Tematyka/zagadnienie Liczba zajęć teoretycznych Liczba zajęć praktycznych Liczba godzin ogółem
1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne. 1 1
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. 2 1 3
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu. 2 3 5
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe. 2 2 4
5. Poszdowany nieprzytomny. 1 1 2
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko,niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne). 2 8 10
7. Defibrylator zautomatyzowany. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą automatyczną i półautomatyczną. 1 2 3
8. Wstrząs. 2 2
9. Inne stany nagłe – cukrzyca, drgawki, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zatrucia, podtopienia. 2 2
10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn. 3 8 11
11. Urazy chemiczne i termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe. 2 1 3
12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, segergacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka. 2 4 6
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. 2 2 4
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytacjach symulowanych. 7 7
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych. 1 2 3
16. Zajęcia do dyspozycji prowadzących 1 1 2
RAZEM 26 42 68

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA SZKOLENIE

 

[contact-form-7 id=”425″ title=”Kontakt”]

Comments are closed