Pierwsza pomoc – symulacja zdarzeń.

Szkolenie to opiera się na przeprowadzeniu symulacji medycznej zdarzeń, polegających na maksymalnym urealnieniu stanów zagrożenia życia.

CENA SZKOLENIA: W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI OSÓB

 

Program szkolenia:

I. Wykład:

 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych.

 2. Pierwsza pomoc w urazach:

 • krwawienie zewnętrzne,

 • amputacja,

 • urazy układu kostno-stawowego.

 1. Zabezpieczenie ciała obcego.

 2. Postępowanie w przypadku:

 • omdleń,

 • zawału mięśnia sercowego,

 • zadławienia,

 • udaru mózgu,

 • krwotoku z nosa,

 • padaczki oraz drgawek.

 1. Pozycja boczna stosowana u człowieka nieprzytomnego.

II. Symulacje medyczne zaaranżowane na terenie placówki/ firmy.

 • Scenariusz nagłego zatrzymania krążenia u pacjenta nieurazowego.
 • Scenariusz postępowania w przypadku zadławień.
 • Scenariusz postępowania z pacjentem urazowym.
 • Scenariusze postępowanie w innych stanach zagrożenia życia np. zawał mięśnia sercowego, udar mózgu.

Comments are closed