Pierwsza pomoc – szkolenie pełne

Szkolenie pełne  z zakresu udzielania pierwszej pomocy, skierowane głównie do osób zarządzających personelem ludzkim, osób nadzorujących oraz kadry kierowniczej.  Czas trwania kursu to 8 godzin zegarowych.

CENA SZKOLENIA: W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI OSÓB

 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zagadnień pierwszej pomocy, podstawy prawne.
 2. Łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia.

 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych.

 4. Pierwsza pomoc w urazach:

 • oparzenia chemiczne i termiczne,

 • porażenie prądem elektrycznym,

 • krwawienie zewnętrzne,

 • amputacja,

 • urazy układu kostno-stawowego.

 1. Postępowanie w przypadku:

 • omdleń,

 • zawału mięśnia sercowego,

 • zadławienia,

 • udaru mózgu,

 • padaczki oraz drgawek.

 1. Pozycja boczna bezpieczna (ustalona).

 2. AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) – budowa oraz zasady działania.

 3. Wyposażenie apteczki.

Comments are closed