Pierwsza pomoc – szkolenie podstawowe

Szkolenie podstawowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników zakładów pracy, nauczycieli oraz uczniów. Czas trwania szkolenia to 4 godziny zegarowe.

CENA SZKOLENIA: W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI OSÓB

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do zagadnień pierwszej pomocy, podstawy prawne.

 2. Łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia.

 3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych.

 4. Postępowanie w przypadku:

  • omdleń,

  • zawału mięśnia sercowego,

  • zadławienia,

  • udaru mózgu,

  • krwotoku z nosa,

  • padaczki oraz drgawek.

 5. Pozycja boczna bezpieczna (ustalona).

Szkolenie składa się z dwóch części i prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów – ratowników medycznych. Pierwsza część szkolenia to prezentacja multimedialna, filmy, dyskusje. Podczas tej części słuchacze wprowadzani są do teoretycznych zagadnień pierwszej pomocy. Następnie uczestnicy szkolenia dzieleni są na grupy i rozpoczyna się praktyczna część zajęć, czyli ćwiczenia przy użyciu specjalistycznego sprzętu: manekinów, środków opatrunkowych. W trakcie ćwiczeń uczestnicy szkolenia uczą się udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w stanach nagłych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia zespołów Ratownictwa Medycznego.

Comments are closed