Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna – American Heart Association

Nasza Firma współpracuje z ośrodkiem akredytowanym do prowadzenia szkoleń American Heart Association  w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych z użyciem defibrylatorów AED, szkolenie CPR-AED.

CENA SZKOLENIA: W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI OSÓB

Opis szkolenia.

Szkolenie to jest przeznaczone dla wszystkich osób chcących nauczyć się udzielania pierwszej pomocy zgodnie a aktualnymi wytycznymi resuscytacji AHA 2010. Daje to możliwość nie tylko zrozumienia zasad udzielania pierwszej pomocy ale również i praktycznej nauki na fantomach do resuscytacji.

Grupa docelowa.

Szkolenie jest adresowane do osób, które pragną w sposób fachowy udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Program

• Podstawowe zagadnienia związane z udzielaniem PP

• Zasady RKO u dorosłych i dzieci • Zasady obsługi defibrylatora AED

• Zasady udzielania pomocy w przypadku zadławieo i zakrztuszeo

• Postępowanie w sytuacjach krytycznych

Comments are closed