Zasady koordynacji i postępowania w przypadku zdarzeń masowych i katastrof

 

Program szkolenia Wykład – 2 godziny + ćwiczenia – 6 godzin
Czas trwania 8 godzin dydaktycznych
Egzamin NIE
Wykładowcy instruktorzy ratownictwa medycznego, dyspozytorzy systemu PRM
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Celem seminarium jest wypracowanie sprawnych mechanizmów koordynacji w przypadku zdarzeń masowych i katastrof.

Wybrane elementy szkolenia:

– proces zarządzania kryzysowego w pracy dyspozytora medycznego,

– współpraca z służbami wspomagającymi system Państwowego Ratownictwa Medycznego,

– różnice w zdarzeniach mnogich, masowych i katastrofach,

– system wspomagania dowodzeniem,

– zasady organizacji akcji ratunkowej,

– współpraca z koordynatorem wojewódzkim ds. medycyny ratunkowej.

Podczas szkolenia zapewniamy materiały edukacyjne, komfortowe sale konferencyjne i dydaktyczne, serwis kawowy.

Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem wypełnij druk zgłoszenia i wyślij go na adres biuro@erudio.edu.pl

Comments are closed