Zasady współdziałania z lotniczym pogotowiem ratunkowym w ramach pracy dyspozytora medycznego

Program szkolenia Wykład – 2 godziny zegarowe, ćwiczenia – 2 godziny zegarowe
Czas trwania 4 godziny zegarowe
Egzamin NIE
Wykładowcy instruktorzy ratownictwa medycznego, dyspozytorzy systemu PRM
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Podczas seminarium poruszane są techniczne aspekty współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, zasady zbierania i przekazywania zgłoszenia dyspozytorowi LPR, wsparcie zespołu ratownictwa medycznego w określaniu koordynat miejsca zdarzenia, współpraca z funkcjonariuszami PSP lub OSP.

Szkolenie to ma na celu wypracować mechanizmy współpracy z LPR w celu lepszego zarządzania w sytuacjach wypadków z udziałem HEMS.

Podczas szkolenia zapewniamy materiały edukacyjne, komfortowe sale konferencyjne i dydaktyczne, serwis kawowy.

Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem wypełnij druk zgłoszenia i wyślij go na adres biuro@erudio.edu.pl

Comments are closed