Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

zdjęcie do stronki

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Najbliższe terminy i miejsca szkoleń: – ZAMOŚĆ –  4.09 – 08.09.2014 r. – ROPCZYCE – 06.10 – 11.10.2014 r. – RAWA MAZOWIECKA – 3.11 – 8.11.2014 r.

ZAPISY W ZAKŁADCE TERMINARZ !

Program szkolenia Czas trwania kursu – 48 godzin (6 dni) program kursu składa się z 15 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych i 3 godziny egzamin sprawdzający. Przed kursem kursanci otrzymują profesjonalne materiały szkoleniowe.ERUDIO Centrum Szkoleń Medycznych i Bezpieczeństwa jest ośrodkiem akredytowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, a kurs jest realizowany zgodnie z aktualnym programem kursu doskonalącego dla ratowników medycznych, każde szkolenie jest wcześniej zgłoszone do CMKP Warszawa które nadaje indywidualny numer.Program szkolenia KDMR: • System ratownictwa medycznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej • Jednostki współpracujące z systemem oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa • SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zasady współpracy w dzień i w nocy • Łączność, podstawowe pojęcia, alfabet międzynarodowy oraz zasady korespondencji radiotelefonicznej • Farmakoterapia w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) u osób dorosłych i u dzieci • Farmakoterapia w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego u osób dorosłych i u dzieci • Podstawy wentylacji mechanicznej • Podstawowe czynności resuscytacyjne u osób dorosłych i u dzieci • Zaawansowane czynności resuscytacyjne u osób dorosłych i u dzieci • Podstawy EKG i rozpoznawanie rytmów • Defibrylacja manualna oraz automatyczna • Algorytmy postępowania w NZK (VF,VT,PEA,Asystolia) u osób dorosłych i u dzieci • Bezprzyrządowe sposoby udrażniania dróg oddechowych • Przyrządowe udrażniania dróg oddechowych u osób dorosłych i u dzieci (rurka u-g i n-g, LMA, LT, combitube, konikopunkcja) • Intubacja dotchawicza u osób dorosłych i u dzieci • Wkłucia doszpikowe • Unieruchamianie poszkodowanego oraz opieka podczas transportu • Segregacja medyczna TRIAGE • Kierowanie akcją medycznych czynności ratunkowych • Zasady postępowania w przypadku zdarzeń masowych i katastrof • Zadania i rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego • Zasady koordynacji działań na szczeblu województwa i kraju • Wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego oraz poszkodowanego
Czas trwania 48 godzin zegarowych
Egzamin TAK – teoretyczny i praktyczny (3 zadania)
Wykładowcy wieloletni instruktorzy ratownictwa medycznego, instruktorzy certyfikowani przez ERC i AHA
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Zajęcia praktyczne są zorganizowane tak, aby na jednego instruktora przypadało nie więcej niż 10 kursantów. Wysokiej klasy sprzęt szkoleniowy (defibrylatory terapeutyczne, manekiny do prowadzenia zaawansowanych zabiegów RKO – symulatory pacjentów) umożliwia pełną symulację różnych przypadków oraz wykonanie wszystkich niezbędnych medycznych czynności ratunkowych. Kursy organizowane są również w formie niestacjonarnej, w miejscu wyznaczonym przez Klienta. ERUDIO CSMiB zapewnia wszystkim uczestnikom profesjonalne materiały szkoleniowe, a także sprzęt szkoleniowy i multimedialny niezbędny do realizacji kursu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje wpis do karty przebiegu doskonalenia zawodowego – 120 punktów edukacyjnych oraz certyfikat ukończenia kursu. Zapewniamy catering podczas każdego dnia szkoleniowego.

Comments are closed