Seminaria/warsztaty dla ratowników medycznych

ERUDIO Centrum Szkoleń Medycznych i Bezpieczeństwa kładzie szczególny nacisk na doskonalenie zawodowe ratowników medycznych poprzez organizację form szkoleniowych w postaci seminariów lub warsztatów za zgodą pracodawcy.

Comments are closed