Elektrokardiografia w ratownictwie medycznym – Basic ECG

 

ekg-2_l

POZIOM PODSTAWOWY – ECG Basic

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników ochrony zdrowia, ratowników medycznych, którzy chcą zwiększyć swą wiedzę na temat elektrokardiografii stosowanej w ratownictwie medycznym. Celem kształcenia jest doskonalenie wiedzy na temat EKG, sztuki szybkiej interpretacji oraz podejmowania decyzji w celu podjęcia działań ratowniczych na podstawie interpretacji zapisów krzywej.

Kurs trwa 8 godzin zegarowych i prowadzony jest w sposób interaktywny, za udział w szkoleniu przyznawane jest 8 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych. Szkolenie oparte jest na metodzie kojarzenia informacji oraz licznych ćwiczeniach, które powodują utrwalenie przedstawianych zagadnień. Weryfikacja sposobów i efektu nauczania odbywa się podczas całego szkolenia i prowadzą ja instruktorzy. Ewaluacja procesu opanowania wiedzy oceniana jest podczas realizacji czterech modułów ćwiczeniowych oraz poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

 

Program szkolenia  

Moduł I – Wprowadzenie do tematyki EKG:

 1. Historia EKG.

 2. Anatomia i fizjologia układu krążenia – budowa klatki piersiowej, budowa serca, układ bodźco-twórczo – przewodzący, potencjał czynnościowy kardiomiocytów.

 3. Technika wykonania EKG.

 4. Rodzaje aparatów EKG.

Moduł II – Anatomia i fizjologia EKG:

 1. Linia izoelektryczna.

 2. Oś elektryczna serca z szczegółowym wytłumaczeniem.

 3. Odprowadzenia, trójkąt Einthovena, modyfikacje Goldbergera i Wilsona.

 4. Załamki, odcinki, odstępy oraz ich morfologia w poszczególnych odprowadzeniach.

 5. Prawidłowy zapis EKG.

 6. Technika szybkiej interpretacji EKG w medycynie ratunkowej.

 7. Autorska, rekomendowana technika interpretacji EKG.

Moduł III – Analiza oraz interpretacja zaburzeń rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa:

 1. Rodzaje zaburzeń rytmu serca w EKG.

 2. Obraz zaburzeń rytmu serca w EKG.

 3. Bloki SA, AV I, II typ 1, II typ 2 i III stopnia.

 4. Blok LBBB, RBBB.

 5. Zespoły preekscytacji WPW, LGL.

 6. Zespół MAS, zespół LQTS, zespół Brugadów.

Moduł IV – Analiza oraz interpretacja EKG W Ostrych Zespołach Wieńcowych (OZW):

 1. Cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.

 2. NSTEMI.

 3. STEMI.

 4. Leczenie NSTEMI/ STEMI na podstawie zapisu EKG.

Moduł V – Określenie :

1. Częstość pracy serca.

2. Rytm.

3. Oś serca.

4. Przerosty.

5. Zawał, niedokrwienie, martwica.

Czas trwania 8 godzin zegarowych
Egzamin NIE
Wykładowcy wieloletni instruktorzy ratownictwa medycznego, instruktorzy certyfikowani przez ERC i AHA, członkowie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA SZKOLENIE !

[contact-form-7 id=”425″ title=”Kontakt”]

Comments are closed