Farmakoterapia w ratownictwie medycznym

leki 

Seminarium realizowane jest w systemie modułowym. Szkolenie przeznaczone jest dla ratowników medycznych. Program szkolenia obejmuje zasady farmakoterapii stosowanej przez ratowników medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

W celu lepszego zapamiętania zasad farmakoterapii – podzieliliśmy szkolenie na kilka modułów  tematycznych, w każdym prezentujemy konkretny przykład pacjenta – wywiad, objawy – wspólnie uczestnicy szkolenia ustalają możliwy scenariusz postępowania oraz możliwy schemat zastosowania leków, po czym instruktor prowadzący zajęcia szczegółowo weryfikuje i omawia wybrane preparaty. Poruszamy również aspekty związane z patofizjologią poszczególnych stanów zagrożenia życia.

MODUŁ I – Wprowadzenie do tematu Farmakoterapii w ratownictwie medycznym.

 1. Podstawowe definicje.
 2. Działania leków – synergizm, agonzim, antagonizm.
 3. Losy leków w organizmie człowieka.
 4. Wpływ leków na zmianę czynności komórek, tkanek i narządów – rola efektu farmakologicznego.

MODUŁ II – Wykaz leków zgodny z Rozporządzeniem MZ w sprawie leków, które mogą być podawane przez ratowników medycznych bez nadzoru lekarza:

 1. Charakterystyka preparatów.

MODUŁ III – Studium przypadku – farmakoterapia OZW.

 1. Opis kliniczny przypadku OZW.
 2. Analiza sytuacyjna.
 3. Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 4. Schemat MONA – charakterystyka leków.
 5. Główne przeciwwskazania do MONA.
 6. Zasady ostrożności oraz uwagi dotyczące leczenia pacjentów z OZW.

MODUŁ IVStudium przypadku – NZK.

 1. Opis kliniczny przypadku NZK ( ciąg dalszy pacjenta I).
 2. Analiza sytuacyjna.
 3. Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 4. Algorytm NZK 2010 a zasady farmakoterapii.
 5. Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas NZK.

MODUŁ V – Studium przypadku – wstrząs anafilaktyczny.

 1. Opis kliniczny przypadku NZK.
 2. Analiza sytuacyjna.
 3. Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 4. Leczenie pacjenta w wstrząsie anafilaktycznym.
 5. Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas anafilaksji.

MODUŁ VI – Studium przypadku – zatrucia.

 1. Opis kliniczny przypadku NZK.
 2. Analiza sytuacyjna.
 3. Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 4. Leczenie pacjenta zatrutego pochodnymi benzodiazepiny oraz opiatami.
 5. Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas zatruć oraz wykaz odtrutek.

MODUŁ VII – Studium przypadku – wstrząs kardiogenny.

 1. Opis kliniczny przypadku wstrząsu kardiogennego.
 2. Analiza sytuacyjna.
 3. Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 4. Leczenie pacjenta z ostra niewydolnością krążenia.
 5. Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas leczenia ostrej niewydolności krążenia i serca.

MODUŁ VIII – Studium przypadku – śpiączka cukrzycowa.

 1. Opis kliniczny przypadku śpiączki hipoglikemicznej.
 2. Analiza sytuacyjna.
 3. Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 4. Leczenie pacjenta w śpiączce hipoglikemicznej.
 5. Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas leczenia śpiączki hipoglikemicznej.

MODUŁ IX – Studium przypadku – leczenie bólu.

 1. Opis kliniczny przypadku związanego z ostrym bólem.
 2. Analiza sytuacyjna.
 3. Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 4. Leczenie pacjenta w bólu.
 5. Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas leczenia bólu.

MODUŁ X – Studium przypadku – leczenie nadciśnienia tętniczego (HA).

 1. Opis kliniczny przypadku związanego z nadciśnieniem tętniczym.
 2. Analiza sytuacyjna.
 3. Analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta.
 4. Leczenie pacjenta z nadciśnieniem tętniczym.
 5. Uwagi dotyczące stosowania preparatów podczas leczenia HA.

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ NA SZKOLENIE !

 

[contact-form-7 id=”425″ title=”Kontakt”]

Comments are closed