Postępowanie ratunkowe w wstrząsach

 

Program szkolenia  WYKŁAD

MODUŁ I – Wprowadzenie do tematu wstrząsów. Anatomia i fizjologia.

 1. Podstawy anatomii układu krążenia i układu oddechowego.
 2. Podstawy fizjologii układu krążenia i oddechowego.

MODUŁ II – Patofizjologia wstrząsów:

 1. Podstawowe definicje.
 2. Patomechanizm wstrząsów jako pojęcie ogólne.
 3. Zaburzenia towarzyszące wstrząsom – hemodynamiczne, metaboliczne i czynności poszczególnych narządów.

MODUŁ III – Wstrząs hipowolemiczny:

 1. Definicje.
 2. Patomechanizm.
 3. Klinika.
 4. Klasyfikacja wstrząsu hipowolemicznego – 4 stopniowa.
 5. Postępowanie ratunkowe.

MODUŁ IVWstrząs kardiogenny.

 1. Definicje.
 2. Patomechanizm.
 3. Klinika.
 4. Klasyfikacja wstrząsu kardiogennego, NYHA.
 5. Postępowanie ratunkowe.

MODUŁ V – Wstrząs anafilaktyczny:

 1. Definicje.
 2. Patomechanizm.
 3. Klinika.
 4. Klasyfikacja wstrząsu anafilaktycznego.
 5. Postępowanie ratunkowe.

MODUŁ VI – Wstrząs septyczny, neurogenny, pourazowy i pooparzeniowy.

 1. Definicje.
 2. Patomechanizm.
 3. Klinika.
 4. Klasyfikacja wstrząsu septycznego i neurogennego, pourazowego i pooparzeniowego.
 5. Postępowanie ratunkowe.

 

ĆWICZENIA

MODUŁ I – badanie pacjenta ABCDiE.

MODUŁ II – zabezpieczenie drożności dróg oddechowych – ręczne i zaawansowane.

MODUŁ III – postępowanie w wybranych przypadkach wstrząsów – scenki sytuacyjne.

MODUŁ IV – zasady stosowania płynów we wstrząsach, reguła Parklanda  z modyfikacjami.

Czas trwania 8 godzin zegarowych
Egzamin NIE
Wykładowcy wieloletni instruktorzy ratownictwa medycznego, instruktorzy certyfikowani przez ERC i AHA
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Comments are closed