Postępowanie z dzieckiem po urazie, zasady transportu dziecka w ratownictwie medycznym

 

Czas trwania 8 godzin zegarowych
Egzamin NIE
Wykładowcy wieloletni instruktorzy ratownictwa medycznego, instruktorzy certyfikowani przez ERC i AHA
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Cele kursu

  • umiejętność zabezpieczenia dziecka po urazie,
  • umiejętność transportu dziecka po urazie,
  • umiejętność postępowania z dzieckiem po powrocie spontanicznego krążenia,
  • farmakoterapia w opiece poresuscytacyjnej.

Adresaci kursu

Osoby pracujące w zespołach ratownictwa medycznego podstawowych i specjalistycznych.

Grupy : 2 x 8 osób

Forma kursu

Wykłady, warsztaty, ćwiczenia symulacyjne

Forma zaliczenia kursu

Ocena ciągła, ewentualnie egzamin formalny

Tematyka kursu

WYKŁAD I

opieka poresuscytacyjna, zasady przygotowania dziecka do transportu, unieruchomienie i transport

POKAZ I

  • Demonstracja zabezpieczenia dziecka przez instruktorów.

ĆWICZENIA I:

unieruchomienie pacjenta po urazie

  • Po tej stacji ćwiczeniowej uczestnik będzie potrafił odpowiednio unieruchomić dziecko po urazie.

ĆWICZENIA II

Opieka poresuscytacyjna.

  • Badanie dziecka po powrocie spontanicznego krążenia

ĆWICZENIA III

Ocena dziecka w trakcie transportu

  • Po tej stacji ćwiczeniowej uczestnik będzie potrafił oceniać dziecko po urazie w trakcie transportu

ĆWICZENIA IV

Wentylacja i farmakoterapia w opiece poresuscytacyjnej

  • Po tej stacji ćwiczeniowej kursant będzie potrafił zastosować odpowiednią wentylację i farmakoterapię

Comments are closed