PRAWO MEDYCZNE W ZAWODZIE RATOWNIKA MEDYCZNEGO I PIELĘGNIARKI SYSTEMOWEJ

 

Szkolenie „Prawo medyczne w zawodzie ratownika medycznego i pielęgniarki systemowej” prowadzą dwaj specjaliści –  prawnik, specjalista ds. prawa pracy i prawa medycznego Sebastian Stankiewicz oraz jeden z naszych stałych instruktorów będących ratownikiem medycznym. Podczas szkolenia poruszane są ciekawe zagadnienia związane z aspektem prawnym udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

Staramy się również aby szkolenie nie było suchą teorią lecz odpowiedzią na najczęstsze problemy i pytania zgłaszane przez członków ratownictwa medycznego oraz osoby organizujące pracę Systemu PRM w Polsce.

Warto znać swoje prawa i obowiązki ! Zapisz się już dziś na szkolenie !

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PROGRAM SZKOLENIA (ze względu na przebudowę zakładki PRAWO W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM, zastrzegamy sobie możliwość zmiany część programu do końca lipca).

Za szkolenie przysługuje 8 punktów edukacyjnych – seminarium zatwierdzone przez konsultanta województwa śląskiego ds. ratownictwa medycznego Pana Prof. dr hab.n.med. Krystyna Sosadę.

 

GODZINA TEMATYKA SZKOLENIA
8.00 – 9.30 Prawo medyczne a medycyna ratunkowa, status prawny zawodu ratownika medycznego, ochrona prawna,organizacja systemu PRM, ustawa o PRM 2006 r,
9.30 – 9.45 Przerwa
9.45 – 10.30 Zakres pierwszej pomocy wraz z użyciem AED, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe w świetle prawa, doskonalenie zawodowe ratowników medycznych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego, doskonalenie zawodowe dyspozytorów medycznych.
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15 Regulacje prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego, odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa ratowników medycznych
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 14.00 Przymus bezpośredni, problemy i uwagi – stan wyższej konieczności, pacjent nieprzytomny, pacjent pod wpływem alkoholu lub narkotyków, odmowa pacjenta
14.00 – 14.15 Przerwa
14.15 – 16.30 Nowelizacja Ustawy o PRM, projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym, dyskusja

Zapisz się na najbliższe szkolenie z tego tematu klikając link:

Szkolenie Prawo medyczne Grudzień 2015 RYBNIK

Comments are closed