Psychiatria ratunkowa

 

PSYCHIATRIA JEST DZIEDZINĄ MEDYCYNY, KTÓREJ PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA SĄ ZABURZENIA Z ICH LICZNYMI UWARUNKOWANIAMI RODZINNO-GENETYCZNYMI, KONSTYTUCJONALNYMI, BIOLOGICZNYMI, PSYCHOLOGICZNYMI I SPOŁECZNYMI. OBEJMUJE ICH ETIOLOGIĘ, PATOGENEZĘ, SYMPTOMATOLOGIĘ, KLINIKĘ I LECZENIE.

Gwałtowne zaburzenia psychiczne obejmujące
– sferę poznawczą
– myślenie
– sferę uczuciową
– napęd psychomotoryczny
wymagają natychmiastowego rozpoznania i właściwego postępowania terapeutycznego.

Postępowanie z pacjentem chorym psychicznie lub agresywnym może stać się trudne dla osoby, która nie ma doświadczenia w kontaktach z tymi osobami. Szkolenie ma na celu przedstawienie podstawowych zaburzeń oraz chorób psychicznych, omawiamy również zasady postępowania z chorym zgodne w aktualnym prawem – ustawa o ochronie zdrowia psychicznego oraz rozporządzenie o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego – atr. 18.

Program szkolenia  

1.Wykład:

– wprowadzenie do psychiatrii ratunkowej – podstawowe definicje,

– psychiatria ratunkowa – czym się zajmuje,

– ogólne wskazówki dotyczące oceny stanu pacjenta w zakresie psychiatrii,

– najczęstsze stany wymagające natychmiastowych interwencji psychiatrycznych,

– objawy psychiczne na podłożu chorób somatycznych,

– schemat postępowania z pacjentem chorym lub zaburzonym psychicznie,

– problem samobójstw – charakterystyka prób samobójczych, celowość o skuteczność działań, różnicowanie prób samobójczych, systematyka.

– czynniki ryzyka samobójstw,

– zasady postępowania z pacjentem w tendencjami samobójczymi,

– charakterystyka ataków agresji, różnicowanie, systematyka,

– schemat zwięzłego postępowania z pacjentem agresywnym,

– inne nagłe stany w psychiatrii – m.in. zachowanie zdezorganizowane, lęk, majaczenia, manie, epizody depresyjne, zaburzenia dysocjacyjne i konwersyjne,

– alkohol, narkotyki i ich wpływ na organizm – różnicowanie, objawy,

– postępowanie z pacjentem pod wpływem alkoholu,

– ostra reakcja na stres – z elementami PTSD i ASD,

– złośliwy zespół poneuroleptyczny,

– zasady farmakoterapii stanów nagłych w psychiatrii ratunkowej

– aspekt prawny udzielania pomocy przez personel medyczny,

– wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z późniejszymi poprawkami, oraz rozporządzenia o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego,

– wybór odpowiedniego środka przymusu bezpośredniego w świetle przepisów prawa,

– dokumentacja medyczna po zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego – omówienie,

2. Ćwiczenia:

– dyskusja, podkreślenie roli obrony przed agresją oraz zasad bezpieczeństwa,

– rozgrzewka na sali do ćwiczeń,

– różne metody obrony przed agresywnym człowiekiem,

– techniki zabezpieczenia chorego agresywnego,

– współdziałanie w zespole,

– współdziałanie z policją,

Czas trwania 8 godzin zegarowych
Egzamin NIE
Wykładowcy wieloletni instruktorzy ratownictwa medycznego, instruktorzy certyfikowani przez ERC i AHA
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

PODKREŚLAMY, IŻ  ROLĄ SZKOLENIA NIE JEST NAUCZENIE WALKI Z PACJENTEM AGRESYWNYM, LECZ WYBRANE TECHNIKI SAMOOBRONY

Comments are closed