Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne osób dorosłych

 

Prowadzenie efektywnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest powinnością każdego ratownika, podczas szkolenia kładziemy nacisk nie tylko na procedury i algorytmy postępowania w NZK, zaburzeniach rytmu, ale i w szczególny sposób podkreślamy znaczenie i rolę lidera zespołu. Dajemy wskazówki w jaki sposób zorganizować akcję resuscytacyjną, aby wykorzystać potencjał i siły wszystkich członków zespołu.

 

Program szkolenia
 I MODUŁ – wykład

– Nagłe zatrzymanie krążenia – wprowadzenie.

– NZK przyczyny i prewencja.

– Zabezpieczania drożności dróg oddechowych – intubacja, systemy SAD.

– Algorytm zaawansowanych czynności resuscytacyjnych zgodny z wytycznymi ERC 2010.

– Badanie pacjenta ABCDiE.

– Ostre zespoły wieńcowe.

– Zaburzenia rytmu pracy serca – częstoskurcze, bradykardia.

– Opieka nad pacjentem po NZK.

II MODUŁ – ćwiczenia

– Badanie pacjenta ABCDiE.

– Prowadzenie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych w wybranych scenariuszach – asystolia/PEA.

– Prowadzenie zaawansowanych czynności resuscytacyjnych w wybranych scenariuszach – VF/VT.

Czas trwania 8 godzin zegarowych
Egzamin NIE
Wykładowcy wieloletni instruktorzy ratownictwa medycznego, instruktorzy certyfikowani przez ERC i AHA
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Comments are closed