Opieka poresuscytacyjna i transport pacjenta

Szkolenie prowadzone jest w dwóch modułach, pierwszy to wykład na temat okresu powrotu spontanicznego krążenia (ROSC), drugi to ćwiczenia związane z postępowaniem z pacjentem po resuscytacji, w tym zasady ewakuacji i transportu poszkodowanego na SOR.

Program szkolenia  I MODUŁ – wykład – Nagłe zatrzymanie krążenia – ocena prowadzonych zabiegów, sposoby prowadzenia resuscytacji.

– Odwracalne przyczyny NZK.

– Walka z zaburzeniami rytmu u pacjenta po NZK.

– Badanie chorego po przywróceniu oznak życia.

– Sposoby zabezpieczenia chorego na czas transportu do SOR.

– Farmakoterapia i tlenoterapia okresu ROSC.

– Techniczne aspekty pomocy.

II MODUŁ – ćwiczenia

– badanie pacjenta – ABCDiE,

– ocena stanu poszkodowanego po urazie oraz podjęcie działań zmierzających do minimalizacji skutków urazów,

– wybrane metody ewakuacji poszkodowanego,

– przygotowanie chorego po NZK do transportu,

Czas trwania 8 godzin zegarowych
Egzamin NIE
Wykładowcy wieloletni instruktorzy ratownictwa medycznego, instruktorzy certyfikowani przez ERC i AHA
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Comments are closed