CPR/AED

W czasie krótkiego kursu (4 godz.) uczestnik pozna i nabędzie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej osób dorosłych, dzieci i niemowląt. W zakres kursu wchodzą zajęcia teoretyczne z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz w przeważającej mierze ćwiczenia praktyczne na wysokiej jakości sprzęcie szkoleniowym.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa … to klika czynności jakie możemy opanować:

  • Skutecznie wezwanie pomocy – zwiększamy tym szybkość dotarcia kwalifikowanej pomocy.
  • Uciskanie klatki piersiowej w jej centralnej części – powoduje sztucznie podtrzymanie krążenia u poszkodowanego.
  • Oddechy ratownicze to możliwość w sposób pośredni doprowadzenia tlenu poprzez płuca do krwiobiegu.
  • Ułożenie poszkodowanego oddychającego w pozycji bocznej – zabezpieczając tym samym drogi oddechowe przed zachłyśnięciem.
Program szkolenia Wykład:
Prawne podstawy udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia z uwzględnieniem cywilno-prawnych i karnych skutków.
Łańcuch przeżycia – postępowanie na miejscu wypadku lub nagłego zagrożenia życia oraz zasady wzywania pomocy medycznej.
Postępowanie w stanach nieurazowego zagrożenia życia: zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu i zadławienia
Resuscytacja bezprzyrządowa dorosłych, dzieci i niemowląt.

Ćwiczenia praktyczne na fantomach w zakresie:
Bezprzyrządowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa prowadzona przez jednego ratownika:
Zastępcza wentylacja usta-usta, usta-nos.
Zastępcza wentylacja z użyciem maski Pocket, chusty reanimacyjnej.
Uciskanie klatki piersiowej.
Ułożenie w pozycji bezpiecznej.
Postępowanie w zadławieniach – rękoczyn mający na celu ewakuacje ciała obcego z dróg oddechowych.
Improwizowane techniki ewakuacji poszkodowanego.

Czas trwania 4 godziny zegarowe
Egzamin TAK
Wykładowcy instruktorzy ratownictwa medycznego, dyspozytorzy systemu PRM
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Comments are closed