PALS

Kurs PALS oparty jest o wyreżyserowane przypadki stanów bezpośredniego zagrożenia życia we wszystkich grupach wiekowych, od noworodka do dziecka w okresie dojrzewania. Kursant zapoznaje się z wytycznymi i technikami w zakresie zaawansowanych zabiegów ratujących życie przechodząc przez kolejne symulowane sytuacje. Taka organizacja szkolenia pozwala nie tylko na wyszkolenie w zakresie wszystkich technik i standardów postępowania w stanach nagłych, ale jednocześnie uczy działania w zespole.

Program szkolenia Podczas kursu uczestnik zapoznaje się z następującymi aspektami udzielania pomocy najmniejszym:
Przyczyny i mechanizmy niewydolności oddechowej;
Podstawowe i zaawansowane metody wentylacji u dzieci;
Zaburzenia rytmu u dzieci i ich rodzaje;
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci;
Dostęp do żyły i do jamy szpikowej;
Wstrząs – jego mechanizmy powstawania i leczenie;
Zaburzenia oddychania – przyczyny i leczenie;
Dzieci wymagające specjalnej opieki;
Szybka intubacja oraz sedacja;
Opieka okołoporodowa nad dzieckiem;
Urazy i unieruchomienie kręgosłupa;
Toksykologia dziecięca.
Czas trwania 16 godzin zegarowych
Egzamin TAK – teoretyczny i praktyczny
Wykładowcy instruktorzy certyfikowani AHA
Terminy do ustalenia indywidualnie w zależności od ilości osób zgłoszonych
Miejsce cała Polska

Comments are closed